Garantievoorwaarden

De garantiegever, in vervolg: FATMOOSE, biedt u, de klant, op alle houten onderdelen van de verkregen koopwaar een garantie voor de duur van 10 jaar, begrensd tot het opgevoerde lever- en verzendgebied in de betreffende offerte. De garantie houdt in een waarborg van FATMOOSE voor schade aan houten delen van de verkregen koopwaar op grond van weersinvloeden, die na oplevering binnen de duur van de garantietermijn optreden. De garantie vervalt als de klant zelf of een derde de schade aan de houten delen van de koopwaar door foutieve montage veroorzaakt, wanneer de schade aan de houten delen als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud door de klant zelf of een derde ontstaat, in geval van vandalisme door de klant zelf of een derde, bij houttypische eigenschappen of bij stormschade. De garantietermijn gaat in op de datum van ontvangst van de koopwaar. De garantie geldt naast de wettelijke rechten die u als consument heeft.

Een beroep op de garantieregel dient de klant te richten aan onderstaand adres:
FATMOOSE.be wordt geproduceerd in samenwerking met Wickey
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
[email protected]
Duitsland
Fax: +49 (0)3222 1098 031 

Om in aanmerking te komen voor de garantie geldt de voorwaarde dat de klant foto's van de beschadigde houten delen evenals een kopie van de rekening per brief of e-mail aan FATMOOSE stuurt, om voor FATMOOSE de afhandeling te vereenvoudigen. De klant ontvangt in een garantiegeval kosteloos vervangend materiaal voor de defecte houten delen.

Mocht er geen sprake zijn van een garantiegeval, dan behoudt FATMOOSE zicht het recht voor om, de in het kader van de garantieafhandeling ontstane kosten op de klant te verhalen.