Garantievoorwaarden

Verdere consumentenrechten blijven onaangetast.

10 Jaar garantie op speeltoestellen en schommels

Wij geven op alle speeltoestellen en op alle schommels een duurzaamheidsgarantie op alle houten onderdelen. Deze garantie geldt alleen, wanneer het gekochte product conform onze montagehandleiding is gemonteerd en gedurende de gehele gebruiksduur officieel door Wickey goedgekeurde ankers (SolidRoot Hoekanker, SimpleRoot Grondanker, QuickRoot Grondanker, MasterRoot Grondanker 7x7 cm, GlideRoot Glijbaananker) zijn gebruikt. De ankers dienen bovendien conform onze montagehandleiding gemonteerd te zijn. Bovendien moeten de ankers uiterlijk 4 weken na ontvangst van het gekochte artikel worden besteld.

Deze garantie omvat een waarborg van Wickey voor het rotten van houten delen van het gekochte product als gevolg van weersinvloeden. De garantie geldt niet voor additioneel verworven accessoires, die niet bij de levering van het speeltoestel en de schommel zijn inbegrepen. De duur van de garantie (garantieperiode) op alle houten onderdelen bedraagt 10 jaar. De garantie start bij de ontvangst van de goederen. De garantie eindigt na afloop van 10 jaar. De garantie is niet van toepassing op zandbakken. De garantie vervalt wanneer je het gekochte product verkoopt. De garantie vervalt in dit geval bij het aangaan van de verkooptransactie.

Indien door de producent gebreken erkend worden, vallen de kosten die ontstaan ​​als gevolg van een terugroep- en retouractie, niet onder deze garantie.

Niet door de garantie gedekt zijn:

 • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik,
 • Schade als gevolg van verkeerde montage van de houten delen,
 • Schade als gevolg van onjuiste opslag,
 • Schade als gevolg van normaal gebruik. Slijtage, overbelasting,
 • Schade als gevolg van het gebruik van door de fabrikant niet goedgekeurde accessoires/vervangende onderdelen/aanbouw onderdelen en onderhoudsproducten,
 • Schade als gevolg van externe invloeden of gebeurtenissen zoals stormschade, waterschade door overstroming of lekkage,
 • Schade die niet aan het verkregen product is ontstaan, zogenaamde gevolgschade,
 • Kleine gebreken, die noch de waarde noch het gebruik van het product significant beïnvloeden,
 • Persoonlijk letsel.

Om aanspraak te maken op de garantie, heb je nodig:
1. Foto's van de gebreken aan de houten delen van het speeltoestel of de schommel
2. Foto's van de verankering
3. Kopie van de factuur (factuur wordt/werd meegestuurd met het verzonden artikel) of bestelbevestiging (wordt/werd per e-mail naar je verzonden). Op de factuur of bestelbevestiging moet duidelijk zijn, welke producten je bij ons gekocht hebt en dat je tevens de bijbehorende ankers bij ons aangeschaft hebt.

5 jaar garantie

Bij de koop van de extra garantie van 5 jaar koopt, geven we op alle voor particulier gebruik bedoelde producten een duurzaamheidsgarantie op alle houten onderdelen. Deze garantie geldt enkel, wanneer het gekochte product conform onze montagehandleiding gemonteerd werd. Verder geldt de garantie enkel wanneer tussen de ontvangst van het speeltoestel en de bestelling van de aanvullende garantie niet meer als 4 weken verstreken zijn.

Deze garantie omvat een waarborg van Wickey voor het rotten van houten delen van het gekochte product als gevolg van weersinvloeden. De duur van de garantie (garantieperiode) op alle houten onderdelen bedraagt 5 jaar. De garantie start bij de ontvangst van de bestelbevestiging. De garantie eindigt na afloop van 5 jaar. Bij meervoudige aankoop van de garantie, wordt de garantieperiode dienovereenkomstig verlengd. Dit garantieproduct geldt na aanschaf bovenop de 10-jarige garantie op alle houten onderdelen voor speeltoestellen en schommels, voor zover aan de geldigheidseisen van beide garanties wordt voldaan. De garantie is niet van toepassing op additioneel aangeschafte accessoires die niet bij de levering van het product zijn inbegrepen. De garantie is niet overdraagbaar. De garantie vervalt als je het gekochte product verkoopt. De garantie vervalt in dit geval bij het aangaan van de verkooptransactie.

Indien door de producent gebreken erkend worden, vallen de kosten die ontstaan ​​als gevolg van een terugroep- en retouractie, niet onder deze garantie.

Niet door de garantie gedekt zijn:

 • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik,
 • Schade als gevolg van verkeerde montage van de houten delen,
 • Schade als gevolg van onjuiste opslag,
 • Schade als gevolg van normaal gebruik. Slijtage, overbelasting,
 • Schade als gevolg van het gebruik van door de fabrikant niet goedgekeurde accessoires/vervangende onderdelen/aanbouw onderdelen en onderhoudsproducten,
 • Schade als gevolg van externe invloeden of gebeurtenissen zoals stormschade, waterschade door overstroming of lekkage,
 • Schade, die niet aan het verkregen product is ontstaan, zogenaamde gevolgschade,
 • Kleine gebreken, die noch de waarde noch het gebruik van het product significant beïnvloeden,
 • Persoonlijk letsel.

Om aanspraak te maken op de garantie, heb je nodig:
1. Foto's van de gebreken aan het hout van het gekocht product.
2. 2. Kopie van de factuur (factuur wordt/werd meegestuurd met het verzonden artikel) of bestelbevestiging (wordt/werd per e-mail naar je verzonden). Op de factuur of bestelbevestiging moet duidelijk zijn, welk product je bij ons gekocht hebt en dat je tevens de aanvullende garantie van 5 jaar bij ons aangeschaft hebt.
3. Mocht je de garantie los aangeschaft hebben, dan is het noodzakelijk om ons bovendien een kopie van de rekening voor de koop van de aanvullende garantie te sturen.

De geografische reikwijdte van de garantiebescherming betreft voor alle garanties de Bondsrepubliek Duitsland.

Garantiegeber ist:
WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Duitsland

In het geval van een garantieclaim worden de defecte onderdelen van het gekochte product door een kosteloze nalevering vervangen. Op verzoek kunnen we je genoemde garantieverklaring in tekstvorm toezenden.